روانشناسی رنگ و لباس

برای هر شخصی یک رنگ محبوب وجود دارد که اکثرا به صورت غیر ملموس و ناخودآگاه از آن در انتخاب لباس های روزانه خود و صرف نظر از شرایط آب و هوا،  استفاده می کند. دانشمندان ثابت کرده اند که رنگ های مختلف تاثیرات متفاوتی بر روی روحیه افراد می گذارند. پس می توان گفت ….

ادامه مطلب