تاریخچه

نقش رجب فارس

تاریخچه کراوات از زبان پاترون

روایات معتبری تاریخچه کراوات ایرانی را تایید میکند:

گفته می شود که در اوستا ۱۲ چیز را نیاز مرد جنگی دانسته‌اند که هشتمین آن کوئرس از ریشه کوئرت بود که در زبان پهلوی به آن گریوپان می‌گفتند و به روی زره بسته می‌شد که به مرور زمان به کراوات تغییر نام داده و به شکل کراوات فعلی در آمده است.

ادامه مطلب