انتخاب صحیح

داشتن لباس های عالی، شرط لازم برای آراستگی است، اما کافی نمی باشد چرا که اگر نحوه ی ترکیب آنها با یکدیگر را، به خوبی بلد نباشیم، نه تنها زیبایی لباس هایمان به چشم نخواهد آمد، بلکه از آراستگیمان نیز کاسته خواهد شد.

ادامه مطلب