گالری تصاویر

گالری تصاویر

حضور افتخار آمیز جناب نبوی رییس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک

و جناب آقای هاکوپیان رییس انجمن صنایع پوشاک ایران

سومین نمایشگاه بین المللی پوشاک-2015

حضور افتخار آمیز جناب آقای اصفهانیان مدیر برند گراد در غرفه پاترون

سومین نمایشگاه بین المللی پوشاک-2015

تجدید دیدار ریاست و اعضای انجمن صنایع پوشاک ایران

نمایشگاه ایران مد-2016