تاریخچه

تاریخ می گوید ریشه کراوات ایرانی است

در مورد ریشه ایرانی بودن کراوات روایات معتبری وجود دارد و در جایی گفته شده که در اوستا ۱۲ چیز را نیاز مرد جنگی دانسته‌اند که هشتمین آن کوئرس از ریشه کوئرت بود که در زبان پهلوی به آن گریوپان می‌گفتند و به روی زره بسته می‌شد.

ادامه مطلب