معرفی مدیریت پاترون

معرفی مدیریت پاترون

ایده اولیه تاسیس یک مجموعه تولیدی پوشاک، در اواخر دهه 60 در ذهن آقای عزیزاله حاجی پور شکل گرفت و منجر به دریافت مجوز تاسیس آن گردید. اما کمبود امکانات مالی، جوان 25 ساله را از راه اندازی آن منع کرد تا اینکه، در پاییز سال 1393 به همتی دوباره و با تکیه بر سرمایه شخصی، مجدد اقدام و "پاترون" را بنیان نهاد.
ایشان که خود تحصیل کرده رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه پردیس بین الملل کیش می باشند، با وجود تفاوت بین رشته تحصیلی و زمینه این فعالیت با استراتژی "هر ایرانی می تواند یک کارآفرین باشد" این شرکت را با هدف تبدیل پاترون به یک برند شناخته شده ایرانی و در نهایت بین المللی، تاسیس و مدیریت آن را بعهده گرفت.

عضویت در انجمن متخصصین نساجی ایران، عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ایران و همچنین عضویت و نامزدی اولین دوره انتخاب هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران، از جمله اقدامات در جهت همراهی بیشتر با صنعت پوشاک و نساجی ملی بود که همزمان با آغاز فعالیت پاترون، از سوی وی انجام پذیرفت.

ایشان جهت پیشبرد برنامه های این شرکت با استفاده ازعلوم و فنون روز، در دوره های مختلف مدیریتی، روانشناختی، فنون مذاکره ، بازاریابی و فروش و ... حضور یافت تا با اجرای آموخته خود در گذار از عصر فروش سنتی به عصر فروش نو، موفق تر عمل نماید.

تکیه بر درآمد حاصل از فروش در بازار داخل کشور با توجه به حضور پررنگ محصولات خارجی، ریسک بزرگی بوده است و این موضوع، ایشان را بر آن داشت تا با دریافت مجوز صادرات و عضویت در اتاق بازرگانی، قدم های اولیه را جهت صادرات محصولات پاترون به کشورهای همسایه و سایر کشورهای غیر همجوار بردارد.
ایشان هم اکنون با کمک همکاران متخصص خود در بخش های مختلف، در حال اجرای استراتژی " هر فصل جدید، یک محصول جدید" می باشد؛ تا با یاری خدا، به تکمیل سبد محصولات خود نائل گردد و هر ایرانی با افتخار محصول پاترون را استفاده نماید.